Wytyczenie budynku – wstęp do rozpoczęcia budowy

Wytyczenie budynku – wstęp do rozpoczęcia budowy.

Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest aby na naszej działce zaznaczyć miejsce w którym powstanie dom. Według zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę projektu uprawniony geodeta może wykonać nam wytyczenie budynku. Wytyczenie budynku poprzez tak zwane ławy drutowe zlecone przez geodetę jest to umieszczenie w połowie wbitych palików deski łączącej i pomiędzy nimi rozciągnięcie drutu zawiniętego na gwoździach wbitych na środku desek.

Roboty budowlane – remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.

Aby pozyskać odpowiednich wykonawców na roboty budowlane wiele firm i przedstawicieli samorządów ogłasza przetargi w prasie, internecie. Forma przetargowa jest bardzo rozpowszechniona przy pozyskiwaniu wykonawców prac długoterminowych.Poważne roboty budowlane muszą być okresowo wykonywane w budynkach z poprzedniej epoki. W starych, niszczejących obiektach przemysłowych czy publicznych jest zawsze sporo prac związanych z przebudową,

Prawo budowlane – uregulowania prawne dla wszystkich.

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z budową od czasu nabycia projektu, działki poprzez sprawy finansowania budowy oraz wszystkie czynności związane z realizacją budowy aż do czasu uzyskania prawa do jego użytkowania. Zbiór przepisów, który musi znać i przestrzegać każdy kto jest w jakiś sposób zaangażowany w sprawy budowlane jest zebrany w opracowania urzędowe wydane jako prawo budowlane. To jest to co obowiązuje wykonawców i inwestorów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.