Dwukadłubowe filtry zmiękczające

Woda z wodociągów dopływająca do naszych domów, pomimo że filtrowana przez zakłady wodociągowe, nie zawsze umie spełnić nasze oczekiwania. Użytkownicy takiej wody najczęściej narzekają na wytrącający się w postaci osadów kamień oraz na występujący w wodzie chlor i chlorowcopochodne. Bolączkom tym zaradzić da się przeprowadzając filtrowanie wody poprzez przeróżnego rodzaju filtry wodne.

Zmiękczanie wody, czyli pozbywanie się twardości tworzącej dokuczliwy kamień na elementach armatury, w czajniku elektrycznym, pralce, zmywarce do naczyń itp., to jeden z najpowszechniej stosowanych procesów oczyszczania wody wodociągowej. Zmiękczacze wody, czyli zmiękczające filtry do wody, składają się z butli, wybranego złoża zmiękczającego (takiego jak żywica kationitowa lub Crystal-Right), zbiornika na solankę oraz głowicy sterującej. Woda wodociągowa płynąca przez zamieszczone w butli złoże jonowymienne ulega zmiękczaniu poprzez usunięcie wapnia, żelaza oraz innych kationów powodujących twardość. Złoże filtra zmiękczającego po zapchaniu usuwanymi kationami (zużycie pojemności wymiennej) odnawiane jest solanką czyli nasyconym roztworem soli NaCl. Podczas płukania oraz regeneracji złoża filtra zmiękczającego wszelkie wyłapane nieczystości kierowane są do kanalizacji. Procesy filtracji i odnawiania kierowane są poprzez całkowicie automatyczną głowicę sterującą. Głowice sterujące są w stanie załączać odnawianie czasowo albo, o ile wyposażone są w przepływomierz, częstotliwość odnawiania może uruchamiana być zależnie od ilości wykorzystywanej wody (tak zwane głowice wolumetryczne). Niezależnie od typu głowicy filtra zmiękczającego sterowanie procesem odbywa się całkiem automatycznie, zaś użytkownik zobligowany jest tylko do systematycznego dosypywania soli tabletkowanej do zbiornika z solanką.

Na polskim rynku możliwe są do kupna zmiękczacze kompaktowe oraz zmiękczacze dwukadłubowe. Zmiękczacze kompaktowe to zmiękczacze, w których butla oraz zbiornik solanki posiadają wspólną obudowę. Wydajność tych zmiękczaczy jest jednak dość mała, więc używane są najwyżej do oczyszczania wody na potrzeby max do pięciu osób. Przy większych wydajnościach stosowane są zmiękczacze dwukadłubowe. Aby uzyskać jak najwyższą efektywność oraz ekonomikę eksploatacji zmiękczacza należy wykonać analizę wody mającą na celu ustalenie jej twardości. Instalując zmiękczacze wody pamiętać trzeba o poprzedzeniu ich mechanicznymi filtrami wody (filtry Cintropur, filtry Big Blue lub inne) o mikronażu 5÷50 mikronów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.